DUYURU PANOSU
Mezunlarımızdan bırakılan
duyuruları görmek için tıklayınız.
İletişim Bilgileri
Adres:
Üsküdar Amerikan Lisesi
Vakıf Sok. No: 1 Bağlarbaşı
34664 Üsküdar İSTANBUL
Ofis saatleri:
09.00 - 16.00
(Hafta içi her gün)

Kurumsal

1930’lu yıllarda akademik dersler dışında,  kültürel, sportif ve sosyal ilişkiler kurmanın da önemini benimseyen okulumuzda ilk Öğrenci Birliği kuruldu ve bu tip etkinlikler önem kazandı.

Bu faaliyetlerini okuldan ayrıldıktan sonra da devam ettirmek isteyen bir grup mezun, zamanın okul müdürü Jessie Martin ve ilk Türk Müdür Bülent Yener’in de desteği ile 1952 sonbaharında “Scutari Alumnae Association”ı kurdular.

Derneğin kuruluş amacı, Üsküdar Amerikan Kız Lisesinde eğitim görmüş tüm  UAA’liler arasında dayanışmayı sağlamak ve sosyal, kültürel, mesleki  ilişkiler kurarak gerekli  beraberliğin devamını ve yetişenlerin korunmasını sağlamak için ortak bilinç oluşturmaktır.

Kuruluş adı:

Üsküdar Amerikan Kız Lisesinden Yetişenler Cemiyeti

1990’da karma eğitime geçilmesiyle yeni kurumsal adı: 
Üsküdar Amerikan Lisesinden Yetişenler Derneği / 
UAA Mezunlar Derneği / UAA Alumni Association

Kurucu üyeler :

Seniye Pakalın ‘36 (Avukat, öğretmen): BAŞKAN
Mülhime Gökbudak ’38 (Avukat): BAŞKAN YARDIMCISI
Beria Kızılağaç ‘41 (Gazeteci, öğretmen): BAŞKAN YARDIMCISI
Aşken Mühendis Wiesenthal ’28: MUHASİP ÜYE
Vedia Zetenoğlu (Öğretmen): SEKRETER
Süheyla Berker ‘38 (Öğretmen): ASİL ÜYE
Perihan Gencer ’37: ASİL ÜYE

 

Neden Yetişenler Derneği?

Üsküdar Amerikan Lisesini bitirenler veya en az üç yıl okula devam etmiş olanlar Derneğe üye olabilir. Üye olmak için mezuniyet şartı aranmadığı için “Yetişenler Derneği” adı tercih edilmiştir.

UAA İktisadi İşletme

Derneğimizin gelişmesi, dernek amacının gerçekleştirilebilmesi ve kaynak elde edilmesi için gerekli ve faydalı görüldüğünden; derneğimize bağlı “Üsküdar Amerikan Lisesinden Yetişenler Derneği İktisadi İşletmesi” adı altında iktisadi işletme kurulmasına ve iktisadi işletmenin derneğimiz yönetim kurulu üyeleri arasından seçilen yetkili temsilciler tarafından temsil edilmesine karar verilmiş ve 23.09.2003 yılında faaliyete geçmiştir.

İşletme yönetimi, Dernek yönetim kurulu üyeleri arasından 2 yıllığına seçilen 5 kişiden oluşur ve en az 2 yetkilinin müşterek imzası ile işlemler yapılabilir.

Hem Dernek hem İşletme mali tabloları ve resmi kayıtları, serbest bir mali müşavir tarafından sürekli denetlenmektedir.

 

Çalışma Konuları:

 • Derneğin faaliyet konusuna giren işleri yapmak,
 • Lokal ve kantin işletmek,
 • Spor okulu açmak,
 • Okul kıyafetleri, kırtasiye alıp satmak,
 • Sosyal ve gelir getirici etkinlikler düzenlemek,
 • Öğretici ve mesleki konularda kurslar düzenlemek,
 • Alım, satım, kiralama, kiraya verme ve pazarlama işleri yapmak.

İşletmenin Gelirleri:

 • İşletme konusu hizmet ücretleri,
 • İşletme konusu işlerden elde edilen gelirler,
 • İşletmeye yapılacak bağış ve yardımlar,
 • Diğer gelirler. 

Tüzük için tıklayınız (pdf).