DUYURU PANOSU
Mezunlarımızdan bırakılan
duyuruları görmek için tıklayınız.
İletişim Bilgileri
Adres:
Üsküdar Amerikan Lisesi
Vakıf Sok. No: 1 Bağlarbaşı
34664 Üsküdar İSTANBUL
Ofis saatleri:
09.00 - 16.00
(Hafta içi her gün)

MİNE KADİROĞLU LEUBE - 1962 Mezunu

 • Kadiroğlu, M. (1991), The Architecture of the Georgian Church at İşhan, Peter Lang Verlag, Frankfurt. 

 

 • Kadiroğlu, M. (1996), “Tao-Klardjetie”, The Dictionary of Art, Macmillan Publishers Limited, Londra, cilt. 30, s. 305–307, resim 1-2. 

 

 • Kadiroğlu, M. (1996), “The Present Condition of the Georgian Monuments in Tao-Klardjetie in North-east Anatolia”, Byzantium, Identity, Image, Influence, Kopenhagen, Abstracts, 4141. 

 

 • Kadiroğlu, M. (1998), “Gürcü Mimarisi”, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi 2, Yapı-Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul, s. 731–733 

 

 • Kadiroğlu, M. (1998), “The Georgian Heritage in the Çoruh Valley”, Heritage/Multicultural Attractions and Tourism, Conference Proceedings, Boğaziçi University Printhouse, Istanbul, cilt I, s. 239–249 

 

 • Kadiroğlu, M. (1999), “Untersuchungen am mittelalterlichen georgischen Baudenkmälern in Nordost-Anatolien”, Georgica, 22, s. 8–19. 

 

 • Kadiroğlu, M. (2000), “Kuzeydoğu Anadolu Ortaçağ Gürcü Araştırmalarının İlk Beş Yılı”, IV. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, Kültür Değerlerini Araştırma ve Uygulama Merkezi, Van, s. 167–172. 

 

 • Kadiroğlu, M. (2001), “1995–2000 Yüzey Araştırmalarında Belgelendirilen Ortaçağ Gürcü Kiliselerinin Plan Tiplerı”, V. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazı ve Araştırmaları Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Yayınları, Ankara, s. 281–294. 

 

 • Kadiroğlu, M. (2006), “Projects towards the Preservation of Medieval Georgian Architecture in Tao-Klardjet”, 21st International Congress of Byzantine Studies Londra, 21–26 Ağustos 

 

 • Kadiroğlu. M. (2008), “Islamic Features in the Architecture of Tao-Klarjet”, Islamic Art and Architecture in the European Periphery Crimea, Caucasus and the Volga-Ural Region, (Ed. B. Kellner-Heinkele, J. Gierlichs ve B. Heuer), Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, s. 185–195, 282–286. 

 

 • Kadiroğlu, M. (2009), “Haho Manastır Kilisesi ve Triptychon”, Ebru Parman‘a Armağan, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Yazıları, (ed. A. O. Alp), Ankara, 243-257 

 

 • Kadiroğlu, M. (ed.) Anadolu ve Çevresinde ORTAÇAĞ / MIDDLE AGES in Anatolia and Its Vicinity. Cilt 1 (2007), cilt 2 (2008), cilt 3 (2009) 

 

 • Kadiroğlu, M. (çev.) (2007) Cyril Mango, Bizans Mimarisi. Reklam Yayıncılık, Ankara 

 

In-print: 

 • Kadiroğlu, M.,“12.-13. Yüzyıllarda Doğu Anadolu’da Üretilen Ermeni-Gürcü Maden Eserlerinde Bizans Öğeleri“ I. Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu İstanbul, 25-28 Haziran 2007. 

 

 • Kadiroğlu, M., N. Peker ve B. İşler, “The Iconography of the Scene Ascension of Elijah in Cappadocian and Tao-Klardjet Wall Paintings” Hıristiyan ve İslam sanatında karşılaşmalar: Melekler, Peygamberler, Azizler. 

 

 • Kadiroğlu, M. B. İşler, Gürcü Sanatının Ortaçağı. 


With co-authors: 

 • Kadiroğlu, M., Z. Karaca ve T. Yazar (1996), “1995 Yılı Tao-Klardjetie Yüzey Araştırması”, XIV. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, s. 397-421. 

 

 • Kadiroğlu, M., Z. Karaca ve T. Yazar (1998), “Ortaçağ Gürcü Mimarisi 1996 Yılı Yüzey Araştırması”, XV Araştırma Sonuçları Toplantısı, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, s. 97- 125. 

 

 • Kadiroğlu, M., Z. Karaca ve T. Yazar (1999) “Ortaçağ Gürcü Mimarisi 1997 Yılı Yüzey Araştırması”, XVI Araştırma Sonuçları Toplantısı I, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, s. 129-142. 

 

 • Kadiroğlu, M., Z. Karaca ve T. Yazar (2000), “Çoruh Vadisi Ortaçağ Gürcü Mimarisi 1998 Yılı Yüzey Araştırması”, 17. Araştırma Sonuçları Toplantısı, 24-28 Mayıs 1999, cilt 1. Ankara, s. 81-94. 

 

 • Kadiroğlu, M., Z. Karaca ve T. Yazar, (2002), “Çoruh Vadisi Ortaçağ Gürcü Mimarisi 2000 Yılı Yüzey Araştırması”, XIX. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Ankara 28 Mayıs-01 Haziran 2001, I, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, s. 93-100. 

 

 • Kadiroğlu, M., Z. Karaca, T. Yazar, F. Bayram ve B. İşler (2003), “Çoruh Vadisi Ortaçağ Gürcü Mimarisi 2001 Yılı Yüzey Araştırması”, XX. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Ankara 27-31 Mayıs 2002, I, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, s. 29-40. 

 

 • Kadiroğlu, M., Z. Karaca, T. Yazar, F. Bayram ve B. İşler (2004), “Ortaçağ Gürcü Mimarisi 2002 Yılı Yüzey Araştırması”, 21. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Ankara 26-31 Mayıs 2003, II, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, s. 1-16. 

 

 • Kadiroğlu, M., Z. Karaca, T. Yazar, F. Bayram ve B. İşler (2005), “Çoruh Havzası Ortaçağ Gürcü Mimarisi 2003 Yılı Yüzey Araştırması”, 22. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Konya 24-28 Mayıs 2004, 2. cilt, Ankara, s. 93-106. 
   
 • Kadiroğlu, M. ve B. İşler (2005), “Kuzeydoğu Anadolu, Gürcü Dinsel Yapılarının Tarihlendirilmesinde Kullanılan Yöntem ve Ölçütler”, VIII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Sakarya, 26–28 Nisan 2004, Sakarya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi, cilt 7, sayı 1, Sakarya, s. 252–262.