UAA MEZUNLAR DERNEĞİ » Çalışma Grupları | ALUMNI UAA - Üsküdar Amerikan Lisesi'nden Yetişenler Derneği

Derneğimizin aşağıdaki çalışma gruplarına katılmak ve destek vermek ister misiniz?

İlgilendiğiniz ve yer almak istediğiniz çalışma grubunu “Çalışma Grubu Gönüllü Formunda” belirtirseniz en kısa sürede sizinle iletişime geçeceğiz.
 

ÜYELİK GELİŞTİRME / ÜYELER ARASI İLETİŞİM
 • Üyeler arasında dayanışma ortamları yaratmak, ortak ilgi alanları belirlemek ve üyeleri biraraya getirecek projeler üretmek.
 • Sınıf Temsilcileri ile ortaklaşa iletişim ağını kurma ve güçlendirme çalışmaları yapmak.
 • Görsel ve işitsel materyal (dergi, bülten, kitap, video, film vs) basılması, yayınlanması için projeler üretmek.
 • Mezun Veri Tabanı sisteminin güncelleme ve profilleme çalışmalarını yürütmek.
 • Üyeler arası iletişim kanallarını çeşitlendirerek ve sosyal medyayı aktif kullanarak iletişimi etkin ve sürekli kılmak.
KAYNAK / FON YARATMA
 • UAA’de okuyan/okuyacak olan öğrenciler için burs imkanları yaratmak,
 • Okulun fiziksel ortamının iyileştirilmesine katkıda bulunmak,
 • Derneğin ve UAA İktisadi İşletmesinin faaliyetlerini ve hizmetlerini sürdürebilmesine yönelik gelir getirici çalışmalar / faaliyetler yapmak.
SOSYAL & KÜLTÜREL ETKİNLİKLER
 • UAA’liler ve benzer okullardan yetişenler arasında sosyal, kültürel, sportif etkinlikler organize ederek, dayanışma, arkadaşlık ve karşılıklı anlayış bağlarını güçlendirici çalışmalar yapmak.
 • Dernek amaçlarına yönelik etkinlikler düzenlemek. (Konser, Sergi, Tiyatro, Yemek, Sempozyum, Gezi, vs.)
 • Geleneksel okul günlerine sahip çıkmak ve organizasyonunu yapmak (Reunion, Brownie Day, Mor Salkım Festivali, Fay Linder Koşusu)
İŞ DÜNYASI İLİŞKİLERİ & KARİYER OLANAKLARI
 • Üyelere iş ve staj imkanları yaratılmasına yönelik çalışmalar yapmak.
 • Mesleki dayanışma ortamları oluşturmak ve mesleki eğitimler organize etmek.
 • Benzer sektör çalışanlarını biraraya getirecek network faaliyetleri düzenlemek.
 • Mentoring sistemini oluşturmak, yönetmek ve mezunların kariyer gelişimlerine destek olacak çalışmalar yapmak.
UAA ÖĞRENCİLERİ & MEZUN İLİŞKİLERİ
 • UAA öğrencileriyle mezunlar arasında bağlılık, aidiyet ve dayanışmayı öngören ilişkiler kurmak, geliştirmek ve ortak çalışmalar yapmak.
 • Öğrencilerde Dernek farkındalığı yaratmak. (Prep Orientation Day, Senior Days, vs)
 • UAA öğrencilerine staj imkanları yaratılması konusunda Okul kanalıyla destek vermek.
SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ
 • Tüm STK’lı mezunlarımızla iletişim içinde olmak, ortak projeler üretmek.
 • Sosyal sorumluluk ve gönüllülük bilincini öğrenciler dahil tüm UAA’liler arasında arttırmak.

https://www.ualyetder.org/tr/calisma-gruplari